Bc. Ivana HRADECKÁ

Master's thesis

Reakce explantátů chmele in vitro na médium s obsahem sacharózy

Reaction of hops explants in vitro to a medium containing sucrose
Abstract:
Tato navazující diplomová práce s názvem Reakce explantátů chmele in vitro na médium s obsahem sacharózy se zabývá pozorováním regenerační schopnosti ozdravených explantátových kultur chmele (Humulus lupulus L.) na MS médiu modifikovaném o sacharózu ve čtyřech koncentracích. Teoretická část práce soustředí poznatky o chmelu, jeho morfologii, chemickém složení, pěstování a šlechtění. Experimentální …more
Abstract:
This diploma thesis entitled Reaction of hop explants in vitro to a medium containing sucrose deals with the observation of the regenerative capacity of cured hop explant cultures (Humulus lupulus L.) on MS medium modified with sucrose in four concentrations. The theoretical part concentrates knowledge about hops, its morphology, chemical composition, cultivation and breeding. The experimental part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRADECKÁ, Ivana. Reakce explantátů chmele in vitro na médium s obsahem sacharózy. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta