David Holman

Doctoral thesis

Metodologie nákladového ocenění produktivity Lean využívané v řízení logistických řetězců v tržních podmínkách 2. dekády 21. století

Cost estimation methodology of productivity LEAN utilized in supply chain in market conditions of 2nd decade of 21. century.
Anotácia:
Disertační práce se zabývá analýzou nákladového ocenění produktivity hromadného a štíhlého logistického systému a jejich porovnáním. Zaměřena je především na metodologii nákladového ocenění aktuálně využívaných logistických řetězců. V teoretické části shrnuje aktuální dosažené poznání v oblasti produktivity, filosoficko-teoretických východiscích logistiky a charakteristiky aktuálního tržního prostředí …viac
Abstract:
The doctoral thesis is dedicated to cost estimation analysis of mass and lean logistics system productivity including their comparison. The main focus is on methodology of cost estimation of currently used supply chains. The methodological part encompasses contemporary knowledge of productivity, philosophical background of Logistics and identification of today market conditions emphasizing the importance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2012
  • Vedúci: Petr Pernica
  • Oponent: Lubomír Zelený, Ivan Gros

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34086

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doctoral programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management