Ing. Hayel Al Ajeilat

Diplomová práce

Impact of budgets and forecasts on the financial performance and position of the company. Evidence from the United Kingdom

Impact of budgets and forecasts on the financial performance and position of the company. Evidence from the United Kingdom
Anotace:
Tato práce uvádí, jak zlepšit plánování a prognózování, odrážející každodenní operační systém subjektu, který prokazuje výkonnost a rozhodování. Nicméně tato práce představuje různé typy rozpočtování ve Spojeném království a hlavním zaměřením této práce jsou dva typy: přírůstkové rozpočtování a rozpočtování založené na nule. Práce bude popisovat tyto dva typy a výhody a nevýhody obou přístupů k rozpočtům …více
Abstract:
This thesis presents how to improve planning and forecasting, reflecting a daily operating system of the entity that demonstrates the performance and decision-making. Nevertheless, this thesis presents different types of budgeting in the UK, and the main focus of this thesis is two types: incremental budgeting and Zero-Based budgeting. The thesis will be describing those two types and the advantages …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Oleksandra Lemeshko
  • Oponent: Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta