Marcela Vaverková

Diplomová práce

Dětská pornografie

Child pornography
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o celosvětovém problému týkajícího se dětské pornografie, který se v současné době stal velmi diskutovaným a to především díky Internetu a dostupností materiálů na něm. Práce v sobě zahrnuje definici pojmů, které mají pomoci k lepší orientaci a pochopení právní úpravy. Ve druhé kapitole se zabývám stereotypním přesvědčením, že pachatelem je pouze tzv. pedofil a tak pachatele …více
Abstract:
This thesis deals with the global problem concerning child pornography which is currently becoming frequently discussed, mainly because of the Internet. This work includes definition of terms to help to better orientation and understanding of the legislation. The second chapter deals with the stereotyped idea that a pedophile is the only offender so I expand the list of other offenders, which is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Opalecká
  • Oponent: Mgr. Barbora Kosejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace