Mgr. Vladimíra VARMUŽOVÁ

Bakalářská práce

Aktivizační techniky se zřetelem k seniorům s demencí Alzheimerova typu

Activation techniques with respect to the elderly people with dementia of Alzheimer type
Anotace:
V bakalářské práci se zabýváme problematikou aktivizace klientů s demencí Alzheimerova typu. V teoretické části charakterizujeme proces stárnutí ? tělesné změny, problematiku malnutrice a anorexie, psychických změn, zejména kognitivních funkcí, emocí, včetně sociální situace. Zabýváme se demencí, zvláště pak demencí Alzheimerova typu včetně farmakologických i nefarmakologických možností terapie. Praktickou …více
Abstract:
The work deals with the issue of activation of clients with dementia of the Alzheimer type. In the theoretical part, we characterize the process of aging - physical changes, the problems of malnutrition and anorexia, mental changes, especially cognitive functions, emotions, including the social situation. We are dealing with dementia, particularly Alzheimer's dementia, including pharmacological and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VARMUŽOVÁ, Vladimíra. Aktivizační techniky se zřetelem k seniorům s demencí Alzheimerova typu. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp.