Anna Tahovská

Master's thesis

DOPADY PRŮBĚHŮ HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 - 2015

IMPACTS OF THE COURSE OF BUSINESS CYCLES ON AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 1993 AND 2015
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat dopady hospodářských cyklů na český automobilový průmysl v letech 1993 – 2015. Práce se zaměřuje zejména na výrobu osobních automobilů ale i na automobilový průmysl jako celek. Výsledek zkoumání potvrzuje základní hypotézu: Automobilový průmysl v České republice, jako cyklické odvětví, kopíruje vývoj hospodářského cyklu České republiky. Tento vývoj je dokázán ukazateli …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze impacts of business cycles on the Czech automotive industry in years 1993 – 2015. The thesis focuses mainly on the production of passenger cars as well as on the automotive industry as a whole. The result of the research confirms the underlying hypothesis: The automotive industry in the Czech Republic, as a cyclical sector, copies the development of the business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2018
  • Supervisor: Miroslav Ševčík
  • Reader: Karel Dyba

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72012