Tereza ČERNOTOVÁ

Diplomová práce

Stavební řízení pro povolení stavby energetických zařízení. "Obnovitelné zdroje energie se zaměřením na malé vodní elektrárny"

Building permit procedure to get building licence for energy facility. "Renewable energy sources focus small hydroelectric power plants"
Anotace:
Tato práce se zaměřuje obecně na stavební řízení a stavební povolení. Práce zhodnotí získávání stavebního povolení pro malé vodní elektrárny. Část práce je věnována i problematice obnovitelných zdrojů energie.
Abstract:
This diploma thesis focuses on tje general building permit procedure and building licence. This work evaluate process of getting building licence for small hydroelectric power plants. Part of this work is devoted to the issue of renewable energy sources.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNOTOVÁ, Tereza. Stavební řízení pro povolení stavby energetických zařízení. "Obnovitelné zdroje energie se zaměřením na malé vodní elektrárny". Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/