Bc. Anna KEDROVÁ

Diplomová práce

Trh práce, aktivní politika trhu práce a indikátory trhu práce v okresech Trenčín a Ilava

Labour market, an active employment policy and labou market´s indicators in a regions of Trenčín and Ilava
Anotace:
Trh práce v podmienkach tranzitívnej ekonomiky predstavuje inštitucionálny nástroj, ktorý umožňuje úspešne zvládnuť nezamestnanosť pri prechode od centrálne plánovaného k trhovému hospodárstvu. Táto diplomová práca sa zaoberá práve problematikou trhu práce. Je zameraná na aktívnu politiku zamestnanosti a indikátory trhu práce v regiónoch Trenčín a Ilava. Analyzuje trh práce a tiež aktívnu politiku …více
Abstract:
Labour market according to transitive economy represents an institutional device, which enables a succesfully encompassment of an unemployment in transition from central plan-ning to a market economy. This diploma thesis exactly deals with the field of the labour market. It is focused on an active employment policy and on a labour market´s indicators in a regions of Trenčín and Ilava. There is an anylysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2006
Zveřejnit od: 12. 5. 2006
Identifikátor: 3882

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Zdenka Tvrdá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KEDROVÁ, Anna. Trh práce, aktivní politika trhu práce a indikátory trhu práce v okresech Trenčín a Ilava. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing