Radim Venclík

Bakalářská práce

Studie nákladovosti pěstování kmínu kořenného (Carum carvi L.)

Study of the costs of a growing caraway
Anotace:
Cílem práce bylo seznámení se s pěstováním kmínu kořenného v ČR na základě dostupných informací z MZe. Byli osloveni pěstitelé a požádáni o poskytnutí údajů o výnosech a tržních cenách., dále o nákladech na pěstování. Údaje poskytly čtyři pěstiteské organizace, z různých výrobních oblastí a to řepařské, bramborářské a kukuřičné. Vybraní pěstitelé hospodaří na různých výměrách orné půdy a to od 640 …více
Abstract:
The aim of this thesis was explanation of growing caraway seed in the Czech Republic, based on available information gained from Ministry of Agriculture. Growers were asked for data regarding yields, prices and costs. Data were gained from four grower organizations, settled in diferent production areas: beet, potatos and corn. Growers farm different areas, between 640 and 3900 hectares. Caraway seed …více
 

Klíčová slova

kmín výnosy náklady

Keywords

costs caraway yield
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Agrobyznys

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.