Theses 

Za službu vlasti smrt. Vznik, budování, rozvoj a zánik armády demokratického Československa na příkladu osudů generálmajora Karla Lukase (1897-1949) – Eduard STEHLÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Eduard STEHLÍK

Disertační práce

Za službu vlasti smrt. Vznik, budování, rozvoj a zánik armády demokratického Československa na příkladu osudů generálmajora Karla Lukase (1897-1949)

FOR THE SERVICE OF THE HOMELAND DEATH - Birth, building, development and destruction of the army of a democratic Czechoslovakia on the example of the fate of Major General Karel Lukas (1897-1949)

Anotace: Dizertační práce se zabývá životními osudy generálmajora Karla Lukase a dějinami čs. armády za doby jeho života. Karel Lukas se narodil 16. 2. 1987 v Brníčku (u Šumperka). V roce 1915 musel narukovat do rakousko-uherské armády a byl odeslán na frontu, kde padl do ruského zajetí. V roce 1917 se přihlásil do čs. legií a odjel s transportem čs. legionářů do Francie. Zde se na podzim 1918 zúčastnil krvavých bojů v Alsasku a Argonnách. Do svobodné vlasti se vrátil v lednu 1919. V letech první republiky prošel řadou funkcí v čs. armádě a jako absolvent prestižní Válečné školy se stal pobočníkem náčelníka Hlavního štábu. V předvečer druhé světové války se podílel na výstavbě čs. stálého opevnění. Po okupaci Československa se zapojil do protinacistického odboje, a když mu hrozilo zatčení gestapem, odešel přes Polsko do Francie. Po její porážce se stal náčelníkem štábu 1. čs. samostatné brigády ve Velké Británii a následně vojenským atašé u polské exilové vlády. V polovině června 1942 odjel do severní Afriky, kde se s 10. britskou obrněnou divizí zúčastnil bitvy u El Alameinu. Krátce poté byl 17. listopadu 1942 těžce raněn. Zpět na frontu se vrátil v červenci 1943, kdy se spolu se 7. britskou obrněnou divizí "Desert Rats" zúčastnil invaze do Itálie. V prosinci 1943 byl povolán zpět do Londýna, kde se stal příslušníkem čs. vojenské mise u SHAEF. V polovině srpna 1944 byl ustanoven čs. vojenským a leteckým atašé v USA (v červenci 1945 přijal současně i zmocnění pro Kanadu). Domů do ČSR se vrátil v květnu 1947. Komunistickou StB byl zatčen 29. března 1949 a zemřel na následky bestiálního týrání ve věznici na Pankráci 19. května 1949. Na následující léta jeho zmizelo z našich dějin. Dizertační práce na základě vzpomínek pamětníků a studia archivních materiálů uložených jak v domácích, tak i zahraničních archivech rekonstruuje životní osudy tohoto významného muže.

Abstract: Edvard Beneš, Československá armáda, československé legie, El Alamein, druhá světová válka, komunistické zločiny, Krejčí Ludvík, Lukas Karel, Maginotova linie, Mnichovská krize, mobilizace, opevnění, první světová válka, státní bezpečnost, Válečná škola v Praze, Vojenská akademie.

Klíčová slova: Edvard Beneš, Československá armáda, československé legie, El Alamein, druhá světová válka, komunistické zločiny, Krejčí Ludvík, Lukas Karel, Maginotova linie, Mnichovská krize, mobilizace, opevnění, první světová válka, státní bezpečnost, Válečná škola v Praze, Vojenská akademie.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=219112 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

STEHLÍK, Eduard. Za službu vlasti smrt. Vznik, budování, rozvoj a zánik armády demokratického Československa na příkladu osudů generálmajora Karla Lukase (1897-1949). Olomouc, 2016. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 01:49, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz