Bc. Petra Trkovská

Diplomová práce

Regionální politika v mikroregionu Lounské Podlesí

Regional Policy in the Microregion Lounské Podlesí
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou regionální politiky a regionálního rozvoje. Teoretická část přibližuje problematiku regionální politiky a také rozvoj venkova, který je specifickou oblastí. V praktické části je popsána regionální problematika několika obcí Ústeckého kraje, které jsou sdruženy v mikroregion Lounské Podlesí. Mikroregion je jednou z možností, jak menší obce s obdobnými podmínkami …více
Abstract:
This thesis deals with regional policy and regional development. The theoretical part approaches the issue of regional policy and rural development, which is a specific area. The practical part describes the regional problems of several municipalities in the Ústí region, which are grouped in the micro Louny Archet. he micro-region is one of the options, as the smaller communities with similar conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Karel Nováček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní