Bc. Kristýna Jursíková

Bakalářská práce

Marketingová komunikace pro seniory

Marketing communication for seniors
Anotace:
Tématem bakalářské práce je marketingová komunikace pro seniory. Teoretická část se věnuje především marketingovému mixu, nástrojům marketingové komunikace a segmentu seniorů. Zároveň představuje vybrané bankovní produkty a služby, které se objevují v praktické části. V praktické části jsou následně představeny komunikační aktivity Poštovní spořitelny/Ery (obchodní značky Československé obchodní banky …více
Abstract:
The theme of the bachelor thesis is marketing communication for senior citizens. The theoretical part is particularly focused on a marketing mix, marketing communication tools and the senior population segment. It also introduces selected banking products and services that are subsequently described in the practical part. The practical part continues by specifying communication activities of the Postal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní