Bc. Lenka Vymlátilová

Diplomová práce

Metodické listy pro výuku kaligrafie v estetické výchově na středních školách

Methodology Sheets for Calligraphy Teaching in Aesthetic Education lessons in High Schools
Anotace:
Primárním cílem práce je sestavit metodické listy pro výuku kaligrafie v estetické výchově na střední škole. V této práci jsou shrnuty základní didaktické poznatky o estetické výchově, které slouží především k vymezení způsobu výuky, pro který jsou metodické listy vytvořeny. V práci je vysvětleno proč je vhodné vyučovat kaligrafii. V diplomové práci jsou metodické listy, které jsou vhodné k vytištění …více
Abstract:
The primary objective of this thesis is to create methodology sheets for the calligraphy course in aesthetic education lessons at high school. In this thesis there are the basic didactic knowledge about aesthetic education summarized, which serve primarily to defining the way of teaching for which are the methodology sheets created. In this thesis is an explanation why is suitable teach calligraphy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy