Bc. Pavla Vaňková

Diplomová práce

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti poruch autistického spektra

Further Education of Educators in Autism Spectrum Disorders
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti poruch autistického spektra. Hlavním výzkumným cílem realizovaného kvalitativního šetření bylo popsat silné a slabé stránky týkající se problematiky naplňování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Štolcova, p.o., která byla místem realizace výzkumu. K dosažení tohoto cíle bylo použito …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to investigate the issue of further education of educators in autism spectrum disorders. The main goal of the qualitative study conducted at the primary school ZŠ Štolcova, p.o. was to describe the strengths and weaknesses of implementing further education of educators at the above mentioned school. Data for the study were obtained by the means of open-ended questions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta