Milan POKORNÝ

Bakalářská práce

Místní referendum

Local referendum
Anotace:
Cílem bakalářské práce na téma "místní referendum" bylo popsání a porovnání jednotlivých referend uvedených v právním řádu České republiky podle jejich místa konání. V první kapitole byl rozebrán pojem demokracie, a to jak z hlediska historického vývoje, tak jeho blízkého vztahu k referendu. V následující kapitole bylo popsáno referendum celostátní, které se v České republice konalo pouze jednou a …více
Abstract:
The goal of this bachelor's thesis titled ''local referendums'' was to describe and compare singular referendums stated in the legal system of the Czech Republic, according to their placement. The first chapter examins the term of democracy from historical view and in close connection to the referendums. The next chapter describes whole-state referendums, which took place only once in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKORNÝ, Milan. Místní referendum. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa