BcA. Jan Zapletal

Bakalářská práce

Bedřich Smetana : Prodaná nevěsta

Bedřich Smetana : The Bartered Bride
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Štěpánek
  • Oponent: doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/hf50h/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Scénografie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.