Nikita Horatschkeová

Diplomová práce

Personal branding

Personal branding
Anotace:
Diplomová práce je věnována výzkumu vlivu osobní značky manažerů na jejich profesní život. Práce je rozdělena na část teoretickou, metodickou a praktickou. V teoretické části lze nalézt řadu definic a pojmů týkajících se značky, osobní značky a komunikace osobní značky. Zvolenou formou metodologie je kvalitativní výzkum, přesněji hloubkové rozhovory. Praktická část se zabývá rozhovory s jednotlivými …více
Abstract:
The Master thesis is dedicated to the research of the influence of the personal brand of several managers on their professional life. This thesis is divided into three parts – theoretical, methodical and practical part. The terms and definitions related to brand, personal brand and personal brand communication can be found in the theoretical part. The chosen kind of methodology is qualitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Markéta Procházková
  • Oponent: Petr Machanský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73400