Bc. Lucie KEKRTOVÁ

Diplomová práce

Sexualita osob s mentální retardací v pobytových zařízeních sociálních služeb

The sexuality of individuals with mental retardation in residential social services
Anotace:
Diplomová práce je tematicky orientovaná na problematiku naplňování sexuálních potřeb osob s mentální retardací v pobytových zařízeních sociálních služeb. Teoretická východiska práce vychází z aktuálních poznatků z oblasti klasifikace a diagnostiky mentální retardace, členění služeb sociální péče, sexuality, sexuální výchovy, osvěty a prevence sexuálního zneužívání osob s mentálním postižením a metod …více
Abstract:
The thesis thematically focuses on the issue of meeting the sexual needs of people with mental disabilities in residential social services. The theoretical basis of the work is based on the current knowledge of the classification and the diagnosis of mental disabilities, the breakdown of social care services, sexuality, sexual education, the awareness and the prevention of sexual abuse of people with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KEKRTOVÁ, Lucie. Sexualita osob s mentální retardací v pobytových zařízeních sociálních služeb. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta