Theses 

Francouzské inspirace v "obnovených obrazech" Julia Zeyera – PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie / Románské literatury

PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.

Disertační práce

Francouzské inspirace v "obnovených obrazech" Julia Zeyera

French inspirations in Julius Zeyer's "renewed tableaux"

Anotace: Práce představuje Julia Zeyera, českého spisovatelé druhé poloviny devatenáctého století z pohledu, který je stěžejní pro pochopení autorova díla. Zeyer byl významně inspirován francouzskou středověkou hrdinskou poezií při vytváření své Karolinské epopeje, Kroniky o svatém Brandanu a Zvěsti lásky z Provence. Jde o veršované skladby psané jambickým pětistopým blankversem. Studie je založena na srovnání původních středověkých textů a adaptovaných textů Zeyerových, aby bylo možné zřetelně představit principy Zeyerova tvůrčího pojetí.

Abstract: The work presents Julius Zeyer, the Czech writer of the second half of the nineteenth century, from point of view which is fundamental for understanding author’ work. During creating his Carlovingian Epopee, Chronicle about saint Brandan and The Tale of Provence Love, Zeyer was significantly inspired by French medieval poetry. These works are metrical compositions written in the iambic pentapody blank verse. The study is based on comparison of original medieval texts and Zeyer’s adapted texts in order to enable clear presentation of fundamentals of Zeyer’s creative concept.

Klíčová slova: Julius Zeyer, veršované skladby, hrdinská epika, chanson de geste, srovnávací studie Julius Zeyer, versificated compositions, heroic epic, comparative essay

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 3. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Radimská, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc., PhDr. Marie Vožďová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:12, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz