Bc. Marek ANDER

Diplomová práce

Implementace vybraných metod TPM do monitorovacího systému IS/ENERGIS

Implementation of selected TPM methods in the IS/ENERGIS monitoring system
Anotace:
Překládaná diplomová práce je zaměřena na popis elektronické implementace vybraných metod TPM (total productive maintenance - absolutně produktivní údržby) na strojích a zařízeních třídy A na energocentru ve společnosti Evobus Bohemia s.r.o. - Daimler Buses, do monitorovacího systému IS/ENERGIS. Jedná se o elektronickou diagnostiku strojů, jejichž porucha má za následek nebezpečné zastavení nebo výrazné …více
Abstract:
This master theses presents the principles of TPM (total productive maintenance) electronic implementation into IS/ENERGIS monitoring system for machines and devices of A class in the Energo-station in Evobus Bohemia s.r.o. - Daimler Buses company. It describes electronic diagnostics of the machines and devices which, in the case of failure, can cause undesirable stopping or strong limitation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Prof. Ing. Jiří Pinker, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDER, Marek. Implementace vybraných metod TPM do monitorovacího systému IS/ENERGIS. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/