Bc. Kristýna Mezerová

Diplomová práce

Plazmidově kódovaná rezistence k cefalosporinům u Enterobacteriaceae z volně žijících ptáků

Plasmid-mediated resistence to cephalosporines in Enterobacteriaceae from wild birds
Anotace:
Vysoká prevalence plazmidově kódovaných cefalosporináz u Enterobacteriaceae ohrožuje terapeutickou účinnost těchto beta-laktamových antibiotik, cefalosporinů. Náplní práce byla charakterizace izolátů Escherichia coli produkujících beta-laktamázy typu CMY-2 pomocí molekulárně-biologických metod. Celosvětový výskyt bakterií produkujících zmíněné cefalosporinázy představuje hrozbu. Prokázaná multirezistence …více
Abstract:
High prevalence of plasmid-encoded cephalosporinases produced by Enterobacteriaceae limits the therapeutic efficacy of beta-lactam antibiotics, cephalosporins. The scope of work was the characterization of isolates of Escherichia coli producing CMY-2 beta-lactamase using molecular-biological methods. The worldwide prevalence of bacteria producing the cephalosporinases poses a threat. Moreover, demonstrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta