Bc. Václav KOTORA

Diplomová práce

Datová komunikace mezi elektronickými zařízeními trakčních vozidel

Data communication between electronic devices of traction vehicles
Anotace:
První část práce se zabývá teoretickým popisem datových komunikací. Jsou zde popsána komunikační rozhraní, jako jsou UART, RS-232, RS-422, RS-485, SPI, I2C a sběrnice CAN. Druhá část práce je zaměřena na problematiku vzdáleného přehrání konfigurace hradlového pole. Cílem práce bylo navrhnout řešení vzdáleného přehrání konfigurace hradlového pole, které bude možné aplikovat v praxi v problematice trakčních …více
Abstract:
First part of this thesis is focused on describing data communications. UART, RS-232, RS- 422, RS-485, SPI, I2C interfaces and CAN bus are described. Second part of this thesis is focused on remote update of programmable gate array. Aim of this thesis was suggested a solution remote update of programmable gate array which will be can applicated in traction vehicles. MASTER device is personal computer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTORA, Václav. Datová komunikace mezi elektronickými zařízeními trakčních vozidel. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika