Bc. Adéla Špetlová

Diplomová práce

Leadership a management

Leadership and management
Anotace:
Tato diplomová práce se cíleně zaměřuje na manažery, způsoby vedení a emoční inteligenci a její využívání jako významného nástroje ve vedení lidí, respektive týmů. Zaměřuje se také na vybrané možnosti měření emoční inteligence. V praktické části jsme představili výzkumný soubor a způsob šetření. Dílčím cílem bylo zmapování osobnostních charakteristik vybraných manažerů. Práce si neklade za cíl určit …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on managers, ways of leadership and emotional intelligence and its use as an important tool in the management of people or teams. It is also focused on the options selected for measuring emotional intelligence. In the practical part the researched group and the method of investigation are presented. A sub-aim of the thesis was to chart the personality characteristics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní