Mgr. Antonín Ocisk

Bakalářská práce

Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu

Right on legal protection and due process in the civil proceedings
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zpracovat téma: „Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu“ z pohledu ústavněprávních záruk a zásad civilního procesu. V práci jsem se pokusil o rozbor problematiky ústavních principů soudní ochrany, dílčích aspektů práva na soudní ochranu podle občanského soudního řádu a způsobů ochrany práva v civilním řízení. Právo na soudní ochranu a spravedlivý …více
Abstract:
Abstract The aim of the bachelor thesis is to deal with the theme “The right to judicial protection and the just legal trial in the civil proceedings” from the point of view of constitutional juridical guaranties and principles of the civil proceedings. In the thesis I have attempted to analyse the problem of constitutional principles of judicial protection, partial aspects of the right to judicial …více
 

Klíčová slova

právo proces soud spravedlnost zákon
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Šárka Palermová
  • Oponent: Mgr. Adam Ptašnik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma