Ing. Michal MACHOVSKÝ

Disertační práce

Kompozitní materiály pro medicínské aplikace

Composite Materials for Medical Application
Abstract:
The presented doctoral thesis submitted in the form of commented thematically arranged collection of original scientific articles with accompanying text is focused on preparation of polymeric composites with antibacterial properties. The development of antibacterial polymeric systems is documented from the synthesis of active fillers, investigation of their properties, compounding to polymeric matrix …více
Abstract:
Předkládaná disertační práce ve formě komentovaného souboru čtyř původních článků se zaměřuje na přípravu polymerních kompozitů s antibakteriálními vlastnostmi. Vývoj antibakteriálního polymerního systému je dokumentován od syntézy aktivních plniv, charakterizace, míchání do polymerní matrice, testování připraveného kompozitu a hodnocení povrchové antibakteriální aktivity. Jako první byl zvolen materiálový …více
Abstract:
účinnosti proti S. aureus tak zůstáva otevřenou výzvou. Významným vodítkem je závěr třetího přiloženého článku, kde je formulováno obecné pravidlo o vztahu morfologie minerálního plniva a jeho účinnosti.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2013
Zveřejnit od: 12. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHOVSKÝ, Michal. Kompozitní materiály pro medicínské aplikace. Zlín, 2013. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 7. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe