Theses 

Pohybová aktivita u onkologických onemocnění – Bc. Adam Rašovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu

Bc. Adam Rašovský

Bakalářská práce

Pohybová aktivita u onkologických onemocnění

Physical activity and cancer diseases

Anotace: Tato práce si klade za cíl ověřit pozitivní vliv pohybové aktivity na kvalitu života pacientky po prodělané léčbě onkologického onemocnění. V úvodních kapitolách se práce věnuje obecnému úvodu do problematiky onkologických onemocnění, následně pak popisuje onemocnění karcinomem prsu a vliv pohybové aktivity na pacientku s touto diagnózou. Na závěr pak charakterizuje pohybovou aktivitu, která byla prováděna a analyzuje získané výsledky z bioimpedančního měření a spektrální analýzy variability srdeční frekvence.

Abstract: The aim of this work is to verify the positive effect of physical activity on quality of life of the patient after undergone cancer disease treatment. In the opening chapters the work deals with a general introduction to the cancer diseases problematic, subsequently describes breast cancer disease and the effect of the physical activity on the patient with this diagnosis. In the end characterizes the physical activity that was conducted and analyses the results obtained from the bioimpedance measurement and results of the spectral analysis of heart rate variability.

Klíčová slova: onkologické onemocnění, pohybová aktivita, karcinom prsu, rakovina, spektrální analýza variability srdeční, frekvence, intervenční cvičební program

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 10. 2018 14:12, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz