Bc. Eva Rollerová

Bakalářská práce

Vztah veřejnosti k estetické chirurgii

The general population\'s perception of aesthetic surgery
Anotace:
Anotace Autor: Eva Rollerová Instituce: Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Název práce: Vztah veřejnosti k estetické chirurgii Vedoucí práce: Mgr. Alena Pospíšilová Počet stran: 97 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2013 Klíčová slova: estetická chirurgie, formování, implantáty, krása, vylepšit, mládí, projevy stárnutí, identita, emocionální pomoc, efekt. Bakalářská práce se …více
Abstract:
ANNOTATION Author: Eva Rollerová Institute: Institute of Nursing, Faculty of Medicine, Masaryk University Titul: The general population's perception of aesthetic surgery Supervisor: Mgr. Alena Pospíšilová Number of pages: 97 Number of supplements: 8 Year of defence: 2013 Key words: esthetic surgery, implants, beauty,to improve, youth, signs of aging, identity, emotional help, effect. The Bachelor thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra