Bc. Ivana Vernárska

Diplomová práce

Vnímanie marketingových aktivít banky jej klientmi

Perception of the marketing activities in the selected bank of its clients
Abstract:
The thesis deals with marketing activities of the client selected banking institutions. The aim of this thesis is theoretically define the marketing activities of the Bank and to review them in terms of selected banking institutions. The first chapter of the thesis is focused on the definition of bank marketing and marketing activities. The second chapter analyzes the marketing activities of VÚB, as …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá marketingovými aktivitami z pohľadu klientov vybranej bankovej inštitúcií. Cieľom diplomovej práce je teoreticky vymedziť marketingové aktivity banky a preskúmať ich v podmienkach vybranej bankovej inštitúcie. Prvá kapitola diplomovej práce je zameraná na definovanie marketingu, bankového marketingu a marketingových aktivít. Druhá kapitola analyzuje marketingové aktivity …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance