Bc. Lukáš Hruška

Bakalářská práce

Frontex a jeho úloha při zajištění vnější bezpečnosti

Frontex and its role in ensuring external security
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) a její úlohou při zajištění vnější bezpečnosti Evropské unie. Bakalářskou práci tvoří část teoretická a praktická. V teoretické části jsou popsány důvody vzniku, organizační struktura a úkoly Evropské pohraniční a pobřežní stráže (Frontex). V praktické části je popsána spolupráce České republiky s agenturou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) and its role in ensuring the external security of the European Union. The bachelor thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part describes the reasons for the establishment, organizational structure and tasks of the European Border and Coast Guard (Frontex). The practical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Kerbic
  • Oponent: Ing. Petra Kadlec Linhartová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní