PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková

Doctoral thesis

Aktivita jako projekt: Etnografie volnočasových center pro seniory

Activity as project: Ethnography of centres offering leisure-time activities for seniors
Abstract:
Práce představuje koncept aktivního stárnutí jako produkt moderních režimů moci a vědění vynořujících se v kontextu demografických trendů spojených s tzv. stárnutím populace. Vychází z tříleté etnografické studie dvou center nabízejících volnočasové aktivity pouze pro seniory/ky, již se při své práci na představu aktivního stáří explicitně odvolávají. Centra samotná lze vnímat jako jedny z výrazných …more
Abstract:
The thesis analyses the concept of active ageing as a product of modern regimes of power and knowledge. A three year ethnographic study was conducted in two centres offering seniors-only leisure-time activities that strongly referred to the idea of active ageing. These centres can be considered as significant actors that translate the idea of active ageing into a particular approach to seniors. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Ivo Možný, CSc., doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií