Adéla ČERVENÁ

Diplomová práce

Životní styl dětí v mladším školním věku

Lifestyle children at a younger age
Anotace:
Důležitým pojmem mé diplomové práce je životní styl a s ním spojené pojmy pohyb a stravování dětí v mladším školním věku. Tyto poznatky shrnuji v teoretické části spolu s činiteli ovlivňujícími zdraví jedince a projekty zabývajícími se životním sty-lem dětí. Cílem výzkumného šetření bylo zjištění postoje žáků k životnímu stylu po stránce stravování, pitného režimu a pohybové aktivity. Data získaná …více
Abstract:
An important term of my thesis is the lifestyle and the related concepts of mo-vement and eating habits of children at younger school age. These findings are summarized in the theoretical part, together with the factors affecting the health of individuals and projects dealing with children´s lifestyle. The aim of the research was to identify students attitudes to lifestyle associated with the meals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENÁ, Adéla. Životní styl dětí v mladším školním věku. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika