Bc. Martin Dudáš

Bakalářská práce

Molekulární metody editace genomu

Molecular methods for genome editing
Abstract:
Techniques that allow to specifically edit genome represent invaluable tool of genetic engineering, that is being used in both, basic and applied research. In past, however, precise introduction of mutations was limited by methods that were not enough effective or specific. The discovery of programmable nucleases was viewed as a revolution that opened the way for much more precise genome editing, even …více
Abstract:
Techniky umožňující specificky editovat genom představují neocenitelný nástroj genového inženýrství využívaný v základním i aplikovaném výzkumu. Přesné zavedení požadovaných mutací bylo ale v minulosti limitováno metodami s nízkou účinností a specifitou. Objevení programovatelných nukleáz představovalo revoluci, která otevřela cestu mnohem přesnější úpravě genomu a to i u organizmů, v kterých to bylo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Hudzieczek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.