Bc. Lenka Sedláčková

Diplomová práce

Adaptace zaměstnanců jako jedna z klíčových personální činností ve společnosti FOXCONN CZ

The adaptation of the employees as one of the most important personal activities in FOXCONN CZ company
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je zjistit, zda současný adaptační proces ve společnosti FOXCONN CZ odpovídá potřebám organizace v oblasti adaptace zaměstnanců. První, teoretická, část práce je zaměřena na význam (globálního) řízení lidských zdrojů, souvislost personálních činností s podnikovou a personální strategií, personální politikou a firemní kulturou organizace; seznámení s pojmem „adaptace“ a konkrétní …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to identify if the current adaptation process of FOXCONN CZ Company corresponds to the company’s needs in the area of employee’s adaptation. The first, theoretical, part of this dissertation is focused on significance of (global) human resources management, connections of personal activities with the company and personal strategy, personal policy and the company culture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií