Jana HANUŠTIAKOVÁ

Bakalářská práce

Tělesná výška a tělesná hmotnost v kontextu biologického vývoje u dívek mladšího školního věku

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá četnostním zastoupením dívek mladšího školního věku v Olomouckém kraji v kategoriích dle tělesné hmotnosti, tělesné výšky a KEI a analýzou frekvenční podobnosti mezi těmito parametry. Práce podrobně popisuje kategorizaci tělesné hmotnosti, tělesné výšky a KEI v jednotlivých kategorií, hodnotí vývoj četnostního zastoupení v rámci vývoje a srovnává hodnoty dívek z Olomouckého …více
Abstract:
This thesis deals with frequency representation in girls primary school age in the Olomouc region in categories according to body weight, body height and KEI and analyses the frequency similarity of these parameters. This work describes in detail the categorization of body weight, body height and KEI in various categories, evaluates the changes of frequency representation in the development and compares …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANUŠTIAKOVÁ, Jana. Tělesná výška a tělesná hmotnost v kontextu biologického vývoje u dívek mladšího školního věku. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - biologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses aw873s aw873s/2
29. 6. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.