Theses 

Tělesná výška a tělesná hmotnost v kontextu biologického vývoje u dívek mladšího školního věku – Jana HANUŠTIAKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - biologie

Jana HANUŠTIAKOVÁ

Bakalářská práce

Tělesná výška a tělesná hmotnost v kontextu biologického vývoje u dívek mladšího školního věku

Anotace: Bakalářská práce se zabývá četnostním zastoupením dívek mladšího školního věku v Olomouckém kraji v kategoriích dle tělesné hmotnosti, tělesné výšky a KEI a analýzou frekvenční podobnosti mezi těmito parametry. Práce podrobně popisuje kategorizaci tělesné hmotnosti, tělesné výšky a KEI v jednotlivých kategorií, hodnotí vývoj četnostního zastoupení v rámci vývoje a srovnává hodnoty dívek z Olomouckého kraje s národními referenčními hodnotami.

Abstract: This thesis deals with frequency representation in girls primary school age in the Olomouc region in categories according to body weight, body height and KEI and analyses the frequency similarity of these parameters. This work describes in detail the categorization of body weight, body height and KEI in various categories, evaluates the changes of frequency representation in the development and compares the results of the girls from the Olomouc region with national reference values.

Klíčová slova: základní antropometrické charakteristiky, nadváha, zvýšená hmotnost, podváha, snížená hmotnost, KEI, 6-11leté dívky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=193285 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

HANUŠTIAKOVÁ, Jana. Tělesná výška a tělesná hmotnost v kontextu biologického vývoje u dívek mladšího školního věku. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:22, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz