Lucie NEMERÁDOVÁ

Bakalářská práce

Analýza vlivu specificky zaměřené sportovní činnosti - sportovní gymnastiky na podpůrně-pohybový aparát a její kompenzace

Analysis of the influence of specifically targeted sporting activity - Gymnastics on the alternative-musculoskeletal system and its compensation
Anotace:
Práce se zabývá vytvářením metodických postupů pro správný nácvik gymnastických prvků u dívek. Poukazuje na vznik možných svalových dysbalancí a navrhuje vhodné kompenzační cvičení pro dané tělní segmenty, u kterých dochází nejčastěji ke zranění. Cílem této práce je vybrat vhodné uvolňovací, protahovací a posilovací cviky a zařadit je do tréninkového procesu dívek ve věku 6 ? 11 let tak, aby se mohlo …více
Abstract:
The work deals with the creation of methodological procedures for the proper elements of gymnastics training for girls. It refers to the emergence of possible muscle imbalance and suggests appropriate compensation for the exercise of body segments where occurs most often to injury. Goal of this work is choose the appropriate release, stretching and strengthening exercises and included in the training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2012
Zveřejnit od: 30. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
 • Vedoucí: RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEMERÁDOVÁ, Lucie. Analýza vlivu specificky zaměřené sportovní činnosti - sportovní gymnastiky na podpůrně-pohybový aparát a její kompenzace. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 6. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses aw9xjz aw9xjz/2
7. 2. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
17. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.