Silvie Dohnalová

Diplomová práce

Projekt zlepšení způsobu výběru místních poplatků a jejich nedoplatků ve městě Hulín

Project of Improving the Selection Process of Local Taxes and Their Arrears in Hulín Municipality
Anotace:
Cílem této diplomové práce je nalézt způsoby zlepšení postupu při výběru místních poplatků a jejich nedoplatků ve městě Hulín. V teoretické části práce je charakterizována obec jako územní samosprávní celek a struktura a procesy v rámci rozpočtu obce. Dále je představena problematika výběru místních poplatků a následného vymáhání nedoplatků v závislosti na platné legislativě upravující jejich správu …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to find the ways how to improve the method at the collection of local fees and their unpaid balances in Hulín. The theoretical part of my dissertation characterizes the town as the territorial self governing unit as well as the structure and processes within the town budget. Moreover, it describes the issue of the collection of local fees and the subsequent recovery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eliška Pastuszková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dohnalová, Silvie. Projekt zlepšení způsobu výběru místních poplatků a jejich nedoplatků ve městě Hulín. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance