Bc. Dominik Macko

Bakalářská práce

Labeling of Android malware with help of cryptographic API usage

Labeling of Android malware with help of cryptographic API usage
Anotace:
Cieľom tejto práce bolo vyhodnotiť možnosť použitia informácií o používaní kryptografického API v aplikáciach na platforme Android pre detekciu malwaru, detekciu adwaru a klasifikáciu malwarových a adwarových rodín pomocou strojového učenia. Najprv práca poskytuje prehľad o analýze malwaru na platforme Android a o použitých algoritmoch strojového učenia, konkrétne naivný Bayesov klasifikátor, logistická …více
Abstract:
The thesis aims to evaluate the potential of using information about cryptography API usage in Android applications for malware detection, adware detection, and labeling of malware and adware families using machine learning. First, the thesis provides an overview of Android malware analysis and the machine learning algorithms used, specifically Naive Bayes, Logistic Regression, Random Forest, Gradient …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Adam Janovský
  • Oponent: Mgr. Antonín Dufka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma