Daniel BALÁŽ

Bakalářská práce

War lives of Czechoslovakian RAF pilots

War lives of Czechoslovakian RAF pilots
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zmapování každodenního života československých pilotů bojujících v řadách RAF v letech 1938-1945. V dobovém kontextu se zaměřuje na popis trávení volného času ve všední dny i ve svátek, na jejich problémy s ubytováním, stravováním, finančním zabezpečením i výukou anglického jazyka. Metodou analýzy memoárové literatury přímých účastníků a prací historiků se zabývá jejich …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to map everyday lives of our pilots who were fighting within the RAF between 1938 and 1945. It focuses on a description of spending their free time on weekdays and holidays, then on problems with accommodation, alimentation, financial situation and English language learning. It deals with not only pilots' participation in public events, BBC radio broadcast and film …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALÁŽ, Daniel. War lives of Czechoslovakian RAF pilots. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura - Španělský jazyk a literatura