Daniel BALÁŽ

Bachelor's thesis

War lives of Czechoslovakian RAF pilots

War lives of Czechoslovakian RAF pilots
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zmapování každodenního života československých pilotů bojujících v řadách RAF v letech 1938-1945. V dobovém kontextu se zaměřuje na popis trávení volného času ve všední dny i ve svátek, na jejich problémy s ubytováním, stravováním, finančním zabezpečením i výukou anglického jazyka. Metodou analýzy memoárové literatury přímých účastníků a prací historiků se zabývá jejich …more
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to map everyday lives of our pilots who were fighting within the RAF between 1938 and 1945. It focuses on a description of spending their free time on weekdays and holidays, then on problems with accommodation, alimentation, financial situation and English language learning. It deals with not only pilots' participation in public events, BBC radio broadcast and film …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BALÁŽ, Daniel. War lives of Czechoslovakian RAF pilots. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta