Bc. Karel Gargulák

Bakalářská práce

Finance politických stran a hnutí

Finances of Political Parties and Movements
Anotace:
Základním cílem této práce je ucelené zpracování problematiky financí politických stran a hnutí v rámci právního řádu České republiky. Text se zaměří na obecnou právní úpravu hospodaření a financování politických stran a hnutí a jejich kontrolu. Dále taktéž rámcově vymezí oblasti účetnictví, rozpočtu a zdanění těchto subjektů. To vše s doplněním konkrétních příkladů úpravy výše uvedeného v rámci Strany …více
Abstract:
The general aim of this thesis is a complex reflection of the political parties and movementsand their finance field in the legal order of the Czech Republic. The text concentrates on the general legal form of economy and financing of the political parties and movements and their auditing. Furthermore, it generally focuses on the accounting, budget and taxation field of those legal entities. All this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta