Bc. Aleš Vašička

Diplomová práce

Detekce a klasifikace objektů v obraze z kamery

Object Detection and Classification from Video Camera Signal
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout a vytvořit program, který dokáže detekovat a rozpoznávat objekty v obraze přenášeném ze staticky umístěné kamery. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje analýze obrazu, pohybu a metodám rozpoznávání objektů v obraze. Praktická část se věnuje návrhu a realizaci programu v MATLABu, testování a vyhodnocení výsledků.
Abstract:
The aim of this master's thesis is to design and create a program which is able to detect and recognize objects in image transferred from a statically placed camera. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part deals with analysis of image, motion and methods of object recognition in the image. The practical part deals with design and implementation of MATLAB …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vašička, Aleš. Detekce a klasifikace objektů v obraze z kamery. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika