Mgr. Monika Gryčová

Bakalářská práce

Rušení náboženství v 2. polovině 19. století u Krajského soudu v Jihlavě

Disturbance against religion in the 2nd half of the 19th century by the Regional court Jihlava
Anotace:
Předkládaná práce představuje na základě výzkumu trestních spisů Krajského soudu v Jihlavě z let 1855-1898, týkající se deliktu rušení náboženství, typického pachatele tohoto činu a okolnosti jeho spáchání. Odkrývá tak pohled do právního systému v českých zemích a míru náboženského přesvědčení lidí ve všednodenních situacích v 2. polovině 19. století.
Abstract:
The presented work shows, based on the analysis of criminal records of the Regional Court in Jihlava from the years 1855-1898, concerning (relating to) the crime of disturbing religion, the typical offender of this act and the circumstances of its commission. It reveals a look into the legal system in the Czech lands and the degree of religious beliefs of people in everyday situations in the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta