Radka KOPECKÁ

Bakalářská práce

Vybrané ukazatele základního zdravotního profilu sportovců lyžařů Speciálních olympiád ČR

Selected indicators of basic health profile athletes of Special Olympics skiers Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá kvalitou života, sportováním a komunikací osob s mentálním postižením. Dále analýzou a zpracováním dat, získaných na 21. Zimních hrách Speciálních Olympiád v Malé Úpě roku 2012, kde se uskutečnil výzkum v rámci projektu Zdravý sportovec. Výzkumem jsem zjišťovala data, která se týkala zdravotního stavu a sportování osob s mentálním postižením, které jsem v této práci matematickou-statistickou …více
Abstract:
The work deals with the quality of life , playing sports and communications of people with intellectual disabilities. Further analysis and processing of data obtained at the 21st Winter Games Special Olympics in Mala Upa 2012, where the research was carried out within the project Healthy athlete . The research I examined the data , which related to health and sports persons with mental disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2015
Zveřejnit od: 23. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPECKÁ, Radka. Vybrané ukazatele základního zdravotního profilu sportovců lyžařů Speciálních olympiád ČR. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 1. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses awj1ge awj1ge/2
28. 1. 2015
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.