Michal STUDNIČKA

Bakalářská práce

Geografická charakteristika mikroregionu Svazek obcí region Jihozápad

Geographical analysis of microregion Svazek obcí region Jihozápad
Anotace:
Tato bakalářské práce má za cíl vypracovat přehlednou komplexní charakteristiku vybraného území. V práci by měly být obsaženy kapitoly zaměřené na fyzicko-geografický a socio-ekonomický popis mikroregionu. Nejprve je vymezeno území Svazku obcí region Jihozápad a jeho postavení v okrese a ve Středočeském kraji. Následují základní informace o geologii a geomorfologii, hydrologii, klimatologii, pedologii …více
Abstract:
This thesis aims to develop a comprehensive characterization of the selected territory. In work should be included chapters focused on the physical-geographical and socio-economic descriptions of the microregion. First is defined the territory position of the Alliance of municipalities region of Southwest in district and in the Central Bohemian Region. The next section discusses basic information about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012
Zveřejnit od: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Petr Žufan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUDNIČKA, Michal. Geografická charakteristika mikroregionu Svazek obcí region Jihozápad. Český Těšín, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta