Bc. Jitka VOTRUBOVÁ

Diplomová práce

Proč nezemřela paní Curieová na akutní nemoc z ozáření?

Why Mrs. Curie did not die from acute radiation sickness?
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vědeckými úspěchy inspirativní vědkyně Marie Curie Sklodowské a také problematikou týkající se akutní nemocí z ozáření. V práci byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zmapovat život a vědeckou činnost paní Curie. Druhým cílem bylo popsat příčiny a následky akutní nemoci z ozáření. Teoretická část nejdříve popisuje život Marie Curie Sklodowské. Její nelehké studijní …více
Abstract:
This thesis deals with the scientific achievements of the inspirational scientist Marie Curie Sklodowska as well as with the issue of acute iradiation sickness. Two goals were set in the work. The first objective was to map the life and scientific work of Mrs. Curie. The second objective was to describe the causes and consequences of acute illness from radiation. At the beginning the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. Dr. Friedo Zölzer, DSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOTRUBOVÁ, Jitka. Proč nezemřela paní Curieová na akutní nemoc z ozáření?. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses awlwjy awlwjy/2
14. 8. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14. 8. 2017
Bulanova, L.
15. 8. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.