Mgr. Kamil Gregorek

Diplomová práce

Veřejný pořádek a uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů

Public Policy in Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou veřejného pořádku jako důvodu pro odepření uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Práce obsahuje vymezení pojmu veřejný pořádek ve vztahu k rozhodčím řízení i obecný náhled na uznání a výkon rozhodčích nálezů.
Abstract:
This thesis deals with the term of public policy as a reason of denial of recognition and enforcement of the foreign arbitral awards. The thesis covers the definition of public policy in relation to arbitration and it also includes the view on recognition and enforcement of arbitral awards in general.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta