Ing. Linda Khallová

Diplomová práce

Personální marketing konkrétního podniku

Personnel marketing in a particular company
Abstract:
The subject of the diploma thesis "Personnel marketing in a particular company" is to analyze the internal personnel marketing in a company. The theoretical part of the thesis deals with theoretical knowledge in the area of personnel marketing, particular personnel activities concerning personnel marketing and job satisfaction and its consequences. Tha practical part is focused on the analysis of current …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce "Personální marketing konkrétního podniku" je analýza interného personálneho marketingu podniku. Teoretická časť práce pojednáva o teoretických poznatkoch z oblasti personálneho marketingu, o jednotlivých personálnych činnostiach vo vzťahu k personálnemu marketingu a o pracovnej spokojnosti a jej dôsledkoch. Praktická časť je zameraná na analýzu súčasnej stratégie interného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství