Theses 

Analýza denominace a její dopady na vybrané makroekonomické ukazatele na příkladu běloruského rublu. – Yuliya Kachko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví

Yuliya Kachko

Bakalářská práce

Analýza denominace a její dopady na vybrané makroekonomické ukazatele na příkladu běloruského rublu.

Analysis of the re-denomination and its impact on the selected macroeconomic indicators on the example of the Belarusian ruble.

Anotace: Cílem této bakalářské práce je analýza příčin provedení denominace a vymezení vztahu mezi denominací a vývojem vybraných makroekonomických veličin. První kapitola poskytuje teoretický popis pojmu denominace, vysvětluje důvody vedoucí k nutnosti reformu provést. Dále vykládá, jak ten proces probíhá a jaké má teoretické dopady na vybrané ukazatele. V druhé kapitole najdeme aplikaci teoretické části na příkladu běloruského rublu. Uvidíme, jaké skutečností povedly k potřebě v denominaci běloruského rublu a provedeme hodnocení její vlivů na vybrané makroekonomické ukazatele.

Abstract: The purpose of this work is to analyze the causes of implementation of re-denomination and to specify relations between re-denomination and the development of selected macroeconomic indicators. The first chapter provides a theoretical description of the concept of re-denomination as such, explains the reasons for the necessity of the reforms, telling how the process is done and what theoretical impacts on the selected indicators it has. In the second chapter we can find the application of the theoretical part on the example of the Belarusian ruble. We will see what facts lead to Belarusian ruble re-denomination and also evaluate its impact on selected macroeconomic indicators.

Klíčová slova: ukazatel, analýza, reforma, měna, denominace, běloruský rubl

Keywords: re-denomination, analysis, reform, currency, indicators, Belorussian ruble

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Jiří Málek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54297

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:10, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz