Yuliya Kachko

Bakalářská práce

Analýza denominace a její dopady na vybrané makroekonomické ukazatele na příkladu běloruského rublu.

Analysis of the re-denomination and its impact on the selected macroeconomic indicators on the example of the Belarusian ruble.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza příčin provedení denominace a vymezení vztahu mezi denominací a vývojem vybraných makroekonomických veličin. První kapitola poskytuje teoretický popis pojmu denominace, vysvětluje důvody vedoucí k nutnosti reformu provést. Dále vykládá, jak ten proces probíhá a jaké má teoretické dopady na vybrané ukazatele. V druhé kapitole najdeme aplikaci teoretické části na …více
Abstract:
The purpose of this work is to analyze the causes of implementation of re-denomination and to specify relations between re-denomination and the development of selected macroeconomic indicators. The first chapter provides a theoretical description of the concept of re-denomination as such, explains the reasons for the necessity of the reforms, telling how the process is done and what theoretical impacts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Jiří Málek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54297