Bc. Daniel Koreň

Master's thesis

Strategický plán rozvoja kina Úsmev v Košiciach : využitie potenciálu zdigitalizovaných kamenných kín v SR

Development Strategy Plan of Usmev Cinema in Kosice: Using digitized Art-house Cinema Potential in Slovak Republic
Abstract:
The main objective of this master thesis is to create a functional strategic plan for Úsmev cinema and Cinefil NGO which will become an essential part of management and further development of soon-to-be established institution. Throughout this thesis we tried to analyze the potential of digitized cinemas and we defined benefits of this technological change.
Abstract:
Hlavným cieľom tejto magisterskej práce je vytvorenie funkčného strategického plánu rozvoja kina Úsmev, ktorý sa v prípade získania dlhodobého prenájmu kina občianskym združením Cinefil stane dôležitou súčasťou budúceho vývoja a riadenia novovzniknutej inštitúcie. Tomuto cieľu predchádzala analýza potenciálu zdigitalizovaných kín, na základe ktorej sme definovali prínosy digitalizácie a potenciál rozvoja …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta