Kristián Janitor

Bakalářská práce

Distribuční úlohy a jejich implementace v Excelu

Distribuční úlohy a jejich implementace v Excelu
Anotace:
Tato práce se zabývá dopravním kontejnerovým problémem a obecným přiřazovacím, které jsou součástí distribučních úloh. Kotejnerový dopravní problém ma rozsáhle využití v praxi hlavně v odvětví logistiky a obecný přiřazovací problém je základem pro distribuční úlohy s mnoha možnými modifikacemi. V první části se práce věnuje pojmu lineární programováni, dále konkrétne distribučním úlohám. Druhá část …více
Abstract:
This work is focused on container transhipment problem and general assingment problem which are parts of distribution problems. Container transhipment problem has large use in praxis, especially in logistics branch and general assingment problem is basis for distribution problems and has many possible modifications. In first part, the aim of work is term of linear pogramming, next specifically distribution …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá dopravným kontajnerovým problémom a obecným priraďovacím problémom, ktoré sú súčasťou distribučných úloh. Kontajnerový dopravný problém má rozsiahle využitie v praxi najmä v odvetví logistiky a obecný priraďovací problém je základom pre distribučne úlohy s mnoho možnými modifikáciami. V prvej časti sa práca venuje pojmu lineárne programovanie, ďalej konkrétne distribučným úlohám …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Stanislav Sopko
  • Oponent: Josef Jablonský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56120